covid-19 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

covid-19

Samospráva

Vážení  spoluobčania,
z  dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu (COVID-19) a v zmysle záverov ústredného  krízového
štábu  zo dňa 15. marca 2020 prijímame nasledovné opatrenia :
         Na  území našej obce:
1. Zatvorené  : základná škola, materská škola, pohostinstvá, textil, kvety, ale taktiež aj  sociálne, kultúrne a športové zariadenia.
2. Obecný  úrad bude pracovať v obmedzenom režime. V nutných prípadoch je pre verejnosť  úrad otvorený v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 11,00 hod. V ostatných  prípadoch Vaše dotazy, žiadosti a požiadavky
máte  povinnosť v prvom rade vybavovať telefonicky na čísle:
057/4497277
prípadne  elektronicky e-mailom – obec@sacurov.sk
Prosíme Vás,  aby ste dôsledne dodržiavali nariadené opatrenia a vo vlastnom záujme obmedzili  svoj pohyb na verejnosti a zbytočne nevystavovali seba ale aj iných riziku  šírenia nákazy.
Upozorňujeme  a vyzývame všetkých občanov, ktorí sa vracajú z iných štátov, aby dodržiavali  prísnu
karanténu  a zdržiavali sa len vo svojich príbytkoch.
Nerešpektovanie  vyššie uvedených opatrení má obec povinnosť nahlásiť policajnému zboru a  regionálnemu
úradu  verejného zdravotníctva. Tento zákaz platí až do odvolania


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky