Sačurov | Cirkev - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Cirkev

Informácie

Cirkev

Gréckokatolícky
kostol z roku 1709, zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky, pôvodný Ikonostas urobený v pseudoklasicistickom slohu, vedľa je postavená veriacimi nova, moderná farská budova. K pamiatkam patria dva kalichy: Cínový barokový kalich z roku 1710, druhý z klaichov, rannobarokový zo začiatku 18. storočia, je tepaného striebra.

Odkaz na stránku o. Michala Vasiľa

Program liturgií


Rímskokatolícky
kostol, z roku 1769 murovaný, postavený z lomového kameňa, zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. K pamiatkam radíme aj kalich neskorobarokový z pozlátenej medi s tepaným rokajovým dekorom na nohe, na drieku aj na vysokom koši. Na okraji kupy má dva punce. Z architektonického hľadiska patrí kostol k neskorobarokovým stavebným pamiatkam.


Farské oznamy - tu klikni!
Počet veriacich evanjelickej
cirkvi augburského vyznania bol v Sačurove po rekatolizačnom procese veľmi nízky. Aj dnes sú v obci iba málopočetne zastúpení. Výnimkou bolo iba obdobie reformácie, keď miestni evanjelici prevzali od druhej polovice 16. storočia pôvodne drevený rímskokatolícky kostol do svojho vlastníctva a užívali až do polovice 18. storočia.

Židovskí
obyvatelia si v Sačurove pomerne spokojne nažívali až do 2. svetovej vojny. Vznikom vojnového slovenského štátu sa protižidovská politika začala uplatňovať aj na našom území. Židia zo Sačurova boli vyvezení už v máji 1942. V Sačurove sa okrem synagógy nachádzal aj samotný židovský cintorín v lokalite zvanom „Pod úbrežom“, alebo „Úbrež“.

Návrat na obsah