Sačurov | Denný stacionár - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Denný stacionár

Informácie

Prosba o pomoc pri zabezpečení materiálno-technického vybavenia
Domu sv. Simeona, Denného stacionára v Sačurove


Drahé sestry a bratia, naši podporovatelia, ľudia dobrej vôle, týmto sa obraciame na vás s prosbou o pomoc pri dovybavení Denného stacionára, Domu sv. Simeona v Sačurove o tieto pomôcky, nábytok a spotrebiče pred jeho spustením 01. 11. 2013 do prevádzky:

- 1 ks chladnička,
- 1 ks mikrovlnka,
- 3 ks postele,
- 1xsedačka,
- 3 ks jedálenské stoly,
- 3xkreslá,
- 3 ks odpadové koše,
- 1xpráčka,
- 1xžehlička,
- 1xžehliaca doska,
- 1x korková nástenka,
- 2 ks Polohovacie kreslo,
- 1xPC a projektor,
- 1xrádio,
- 1xTV so satelitom,
- 1xtlačiareň so scannerom a internet.

Za vašu pomoc vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Postup príjmu do DsS


ČinnosťV Prešove: 23. 09. 2013       PhDr. Peter Valiček
            riaditeľ GKCH

Návrat na obsah